Odra

most tumski

Z jaki¶ powodów poci±gaj± mnie takie obrazki. To jest centrum Wroc³awia widok na budynki filogii i Ossolineum. 12 mm. Sigma.Valid HTML 4.01 Transitional