Kawałek Szermierza

Szermierz

Pomnik (?) Szermierza pstryknięty tak, że nie widać szermierza. Ten jest całkiem goły. Kilka osób zwróciło mi uwagę, że męskie imponderabilia "leją po oczach". Owszem rzecz powstała w czasach gdy nasz Przybyszewski święcił tryumfy, była fascynacja tymi sprawami. Ale mimo wszystko nie o to chodziło. No i rzecz się chyba udała z obiektywem 12 mm.Valid HTML 4.01 Transitional